0%
УКР

Управління проєктами

Ми застосовуємо сучасні методи управління, які дозволяють досягати заданих цілей відповідно до масштабу проєкту, його вартості, термінів виконання та якості проведених робіт.

Всі дії OV Project Management спрямовані на ефективне використання матеріальних та людських ресурсів.

Включає:

  • Визначення і формування вимог до проєкту
  • Комунікація між учасниками проєкту
  • Оптимізація проєктних обмежень, зокрема бюджету, ресурсів, ризиків, дедлайнів, якості
  • Виявлення відхилень і своєчасне коригування показників